NBV novemberstudiedagen

Datum26-11-2022
Tijdstip10:00
Plaatsvolgt nog

 

NBV studiedagen 2022

Na de studiedagen van de afgelopen twee jaar, die online werden gehouden, hebben we voor dit jaar gekozen voor een mix van fysiek en online. Er is gekozen voor twee fysieke dagen, één in Zuid-Nederland en in Midden/Noord Nederland. Naar geschikte locaties wordt nog gezocht. Noteer alvast de data van deze dagen c.q. avonden:

De Fysieke studiedagen zullen worden gehouden op zaterdag 12 november (Zuid-Nederland) en zaterdag 26 november (Midden/Noord Nederland). De webinars zijn op 3 november en op 17 november.

De thema’s dit jaar zijn:

-          Biodiversiteit

-          Concurrentie honingbij en wilde bij

-          Samen imkeren 2.0

-          Varroa resistentie & Selectieprogramma van Arista Bee Research

-          Bijengezondheid

-          Aziatische Hoornaar

 

Verder zal het programma op locatie worden aangevuld met noviteiten op het gebed van bijenhouden en er wordt de mogelijkheid geboden om bijenproducten te laten keuren.

Het uitgebreide programma wordt in het oktobernummer van Bijenhouden geplaatst. Hou ook onze site in de gaten. Zodra er meer bekend is over locaties en sprekers wordt u daar geïnformeerd, evenals de mogelijkheid van aanmelden.

We hopen velen van u (weer) te mogen begroeten!
Cie. Studiedagen NBV

« Naar overzicht